"Społeczność akademicka Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki zachowa w swoich sercach nauki głoszone przez Ojca Świętego Jana Pawła II, naszego pierwszego duszpasterza akademickiego w parafii św. Floriana, Honorowego Senatora i Profesora oraz duchowego opiekuna naszej uczelni.

  Daru obcowania z Jego wielką osobowością doświadczali przez lata pracownicy i studenci naszej uczelni. Jego nauki będą nam towarzyszyć w pracy i życiu codziennym.

  Umiłowany Ojcze Święty, pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci".

  Uchwała Senatu PK przyjęta na nadzwyczajnym posiedzeniu 6 IV br.

  Wydanie specjalne "Naszej Politechniki" z VI 1999 r. poświęcone nadaniu Ojcu Świętemu tytułu Honorowego Senatora i Profesora PK można otrzymać u rzecznika prasowego PK.