Pracownicy PK w Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności

Członkowie Polskiej Akademii Nauk

prof. zw. mgr inż. arch. Witold Cęckiewicz dr h.c. - członek rzeczywisty - Wydział IV Nauk Technicznych - architektura i urbanistyka
prof. zw. dr hab. inż. Roman Ciesielski dr h.c. - członek rzeczywisty - Wydział IV Nauk Technicznych - teoria konstrukcji inżynierskich, dynamika budowli, badania doświadczalne konstrukcji
prof. zw. dr hab. inż. Zenon Waszczyszyn dr h.c. - członek korespondent - Wydział IV Nauk Technicznych - teoria konstrukcji, mechanika konstrukcji
prof. zw. dr hab. inż. Michał Życzkowski dr h.c. - członek rzeczywisty - Wydział IV Nauk Technicznych - mechanika ciał odkształcalnych

Komitety Naukowe PAN

prof. dr hab. Regina Kijkowska - członek Komitetu - Wydział III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych, Komitet Chemii
dr hab. Tadeusz Michałowski, prof. PK - członek Komitetu - Wydział III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych, Komitet Chemii Analitycznej
prof. zw. mgr inż. arch. Witold Cęckiewicz dr h.c. - honorowy przewodniczący prezydium - Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Architektury i Urbanistyki
prof. zw. dr hab. inż. arch. Wojciech Buliński - z-ca przewodniczącego prezydium - Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Architektury i Urbanistyki
prof. zw. dr hab. inż. arch. Tadeusz Bartkowicz - członek prezydium, przewodniczący Sekcji Urbanistyki - Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Architektury i Urbanistyki
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm - członek Komitetu - Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Architektury i Urbanistyki
prof. zw. dr hab. inż. arch. Stanisław Juchnowicz - członek Komitetu - Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Architektury i Urbanistyki
prof. zw. dr hab. inż. Józef Gawlik - członek Komitetu - Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Budowy Maszyn
prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Jan Sobczyk - członek Komitetu - Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Elektrotechniki
prof. zw. dr hab. inż. Jacek Mościński - przewodniczący Sekcji Przetwarzania Równoległego i Obliczeń Dużej Skali - Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Informatyki
prof. zw. dr hab. inż. Michał Dyląg - członek Komitetu - Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej
prof. zw. dr hab. inż. Bolesław Tabiś - członek Komitetu - Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej
prof. zw. dr hab. inż. Roman Ciesielski dr h.c. - honorowy przewodniczący prezydium - Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej
prof. zw. dr hab. inż. Marian Tracz - z-ca przewodniczącego prezydium, przewodniczący Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej - Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej
prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Dyduch - członek Komitetu, przewodniczący Sekcji Konstrukcji Betonowych - Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej
prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz J. Flaga - członek Komitetu - Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak - członek Komitetu - Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej
prof. zw. dr hab. inż. Janusz Kawecki - członek Komitetu - Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej
prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki - członek Komitetu - Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej
prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński - członek Komitetu - Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej
prof. zw. dr hab. inż. Zenon Waszczyszyn dr h.c. - członek Komitetu, przewodniczący Sekcji Mechaniki Konstrukcji - Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej oraz członek Komitetu Mechaniki
prof. zw. dr hab. inż. Gwidon Szefer - członek prezydium, przewodniczący Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Centrum Nauk Mechanicznych w Udine (CISM) - Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Mechaniki
prof. zw. dr hab. Józef Nizioł - członek Komitetu, przewodniczący Sekcji Dynamiki Układów - Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Mechaniki
prof. dr hab. inż. Janusz Orkisz - członek Komitetu, przewodniczący Sekcji Metod Komputerowych Mechaniki - Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Mechaniki
prof. zw. dr hab. Jacek Skrzypek - członek Komitetu - Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Mechaniki
prof. zw. dr hab. inż. Michał Życzkowski dr h.c. - członek Komitetu, przewodniczący Rady Redakcyjnej serii "Mechanika Techniczna" - Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Mechaniki
dr hab. inż. Jan Kazior, prof. PK - członek Komitetu - Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Nauki o Materiałach
prof. zw. dr hab. Elżbieta Maria Bulewicz - członek prezydium, przewodnicząca Sekcji Spalania - Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Termodynamiki i Spalania
prof. zw. dr hab. inż. Jan Taler - członek Komitetu - Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Termodynamiki i Spalania
dr hab. Elżbieta Nachlik, prof. PK - członek Komitetu - Wydział VII Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych; Komitet Gospodarki Wodnej
prof. dr hab. inż. Henryk Słota - członek Komitetu - Wydział VII Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych; Komitet Gospodarki Wodnej

Komitety Problemowe przy Prezydium PAN

dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki, prof. PK - członek Komitetu Ergonomii
prof. zw. dr hab. inż. Jan Taler - członek Komitetu Problemów Energetyki
prof. zw. mgr inż. arch. Witold Cęckiewicz dr h.c. - członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Członkowie Polskiej Akademii Umiejętności

prof. zw. mgr inż. arch. Witold Cęckiewicz, dr h.c. - członek czynny - Wydział VI Twórczości Artystycznej
prof. zw. dr hab. inż. Roman Ciesielski, dr h.c. - członek czynny - Wydział III Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny
prof. zw. dr hab. inż. Zenon Waszczyszyn, dr h.c. - członek czynny - Wydział III Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny
prof. zw. dr hab. inż. Michał Życzkowski, dr h.c. - członek czynny - Wydział III Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny
prof. zw. dr hab. Józef Nizioł - członek korespondent - Wydział III Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny
prof. zw. dr hab. inż. Gwidon Szefer - członek korespondent - Wydział III Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny

Komisje pozawydziałowe o charakterze interdyscyplinarnym

prof. zw. mgr inż. arch. Witold Cęckiewicz, dr h.c. - członek Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych
prof. zw. dr hab. inż. Roman Ciesielski, dr h.c. - członek Komisji - Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych oraz Komisji Nauk Technicznych
prof. zw. dr hab. Józef Nizioł - członek Komisji Nauk Technicznych
prof. zw. dr hab. inż. Gwidon Szefer - członek Komisji Nauk Technicznych
prof. zw. dr hab. inż. Zenon Waszczyszyn, dr h.c. - członek Komisji Nauk Technicznych

Opracowała Elżbieta Niechciałowa

 

Transfer - niejedno ma imię

  Według słownika transfer to: przelew pieniędzy, przenoszenie doświadczenia i wiedzy z jednego typu sytuacji do innego - wreszcie najszerzej - działania. Tym razem będzie mowa o działaniach, praktyce. Praktyce przez małe "p" - studenckiej, i to na przykładzie wybranego kierunku studiów.

  W środowisku akademickim od kilku lat każda wzmianka na ten temat budziła pesymistyczne skojarzenia. Praktyki studenckie traktowane są w Polsce jak coraz bardziej kłopotliwe ogniwo programu nauczania. Nie ma na nie pieniędzy, znikła większość dawnych pracodawców, a ci, którzy pozostali, skutecznie bronią się przed okresowym zatrudnianiem studentów. Co gorsze, nie mają także ochoty zatrudniać młodych absolwentów. Wskaźnik bezrobocia wśród nich jest zatrważający. Krytykowane stypendia fundowane czy nakazy pracy w "czasach słusznie minionych" dziś wydają się sennym marzeniem.

  Ta niewesoła sytuacja nie może jednak prowadzić do podważania sensu kontaktu studenta z przyszłym zawodem. Tym bardziej że można dostrzec nastrajające optymistycznie zmiany w tej dziedzinie. Tak przynajmniej można wnosić między innymi z faktu, iż studenci utworzonego na naszej uczelni przed trzema laty kierunku - architektura krajobrazu - zasypywani są ofertami pracy w czasie wakacji. Pochodzą one z dwu źródeł.

  Pierwsze z nich to polskie samorządy - zwłaszcza małych miast - które chcą, aby ich terytorium było atrakcyjne dla inwestorów, gdyż ci mogą dać mieszkańcom pracę, a gminie podatki. Bez tego trudno marzyć o rozwoju. Konkurencja na tym polu jest coraz ostrzejsza, potencjalni kontrahenci coraz bardziej wybredni, a wśród wielu kryteriów oceny miejsca przyszłej inwestycji znaczenia nabiera piękno krajobrazu. Bo jeśli nawet budujemy coraz więcej modnych domów, to stawiane są one w coraz brzydszym otoczeniu. Zatem pragnąca poprawić swój wizerunek gmina szuka pomocy. Zawód architekta krajobrazu jest w Polsce młody, doświadczonych profesjonalistów nie ma zbyt wielu - ale kształcą się studenci. Zatem oni właśnie są zapraszani przez prezydentów Krosna, Żywca, Strzelec Opolskich, Niepołomic, ale także przez dyrektorów parków narodowych i krajobrazowych, aby w czasie wakacji spróbowali swoich sił i zrobili coś pożytecznego. Studenci jadą i inwentaryzują zabytkowe ogrody, projektują nowe parki, szlaki turystyczne, boiska, bulwary, nadają placom, ulicom, a czasem całym dzielnicom ładniejszy wygląd. Rysunki zostają na miejscu i pomagają gospodarzom w pierwszych rozmowach o potencjalnych inwestycjach. Być może zanim rozpoczną się one na dobre, obecni studenci już po obronie dyplomów - czemuż by nie związanych tematycznie z miejscem praktyk - będą mieli szansę przekształcić swoje koncepcje w "prawdziwe" projekty (za "prawdziwe" pieniądze). Tymczasem przygotowane przez nich materiały wykorzystywane są także do ćwiczeń dydaktycznych zadawanych młodszym kolegom. Zdarza się też, że temat jest na tyle pilny, że gmina kieruje go do opracowania na uczelni. Jakie płyną z takiej współpracy pożytki - nie trzeba tłumaczyć.

  Ale jest i drugie źródło - oferty nadchodzące z zagranicy. W krajach gdzie nie tylko szkolnictwo, ale i praktyka zawodowa w tej dziedzinie ma starsze tradycje, rzecz jest od dawna zorganizowana. Podstawą jest współpraca uczelni ze stowarzyszeniami przedsiębiorców reprezentujących tzw. "przemysł krajobrazowy". A warto zauważyć, że daje on obecnie w Europie pracę ok. 300 tys. ludzi. Najbardziej znaną organizacją w tej branży jest ELCA - European Landscape Contractors Association, która w tym roku obchodziła 40-lecie swojego istnienia. Z tej okazji do Brukseli zostali także zaproszeni w dniach 5 i 6 listopada przedstawiciele polskich firm i uczelni - warszawskiej SGGW i Politechniki Krakowskiej. Antoine Berger - prezes ELCA i jego zastępca - Hermann J. Kurth złożyli wizytę na Politechnice Krakowskiej 28 listopada. To ważne, jeśli chcemy w przyszłości pielęgnować polski krajobraz własnymi rękami. Przed naszymi absolwentami otwierają się zatem perspektywy nie tylko praktyk wakacyjnych, ale i pracy zawodowej oraz skorzystania ze specjalistycznych kursów, które są organizowane przez firmy promujące nowe technologie. Uczelnie z kolei skupione są w ECLAS - European Council of Landscape Architecture Schools. Obecnie organizacja ta obejmuje ponad 70 ośrodków akademickich - wśród nich są już cztery polskie. Ich "drogę do Europy" przecierała właśnie Politechnika Krakowska! Stało się tak dzięki opisywanemu już na tych łamach uczestnictwu w programie LE:NOTRÉ (E. Heczko-Hyłowa, Krajobraz tematem projektu Unii Europejskiej, "Nasza Politechnika" nr 3/2003). W ramach współpracy grup roboczych tegoż projektu przygotowano ostatnio ofertę internship, czyli wymiennych praktyk i nasi studenci już w nadchodzące wakacje mogą się zgłaszać pod wskazane adresy firm austriackich, niemieckich, włoskich, angielskich, szwedzkich i islandzkich.

  Nie wiadomo, jak długo trwać będzie ta korzystna sytuacja. Ale jeśli nastąpiłoby jej pogorszenie, to tylko wówczas gdybyśmy nie sprostali konkurencji, a nie z powodu zmiany ogólnej tendencji. Według danych MENiS na czterech uczelniach polskich, na których uruchomiono ten kierunek, w roku 2002/2003 nastąpił wzrost liczby studentów pierwszego roku o ponad 400 osób. Natomiast trwała tendencja to ewolucja roli uczelni w naszym życiu. Rytm tego życia jest coraz szybszy. Możemy być z tego niezadowoleni, ale oznacza to między innymi, że musimy przygotować studiującą młodzież do stałych zmian - również w tzw. wyuczonym zawodzie. A jeśli tak, to większe szanse mają absolwenci kierunków z istoty swojej obejmujących szerszy zakres wiedzy. Być może jest to przyczyna obfitości ofert dla studentów architektury krajobrazu, których mimo kłopotów organizacyjnych kształcimy na Wydziale Architektury dzięki pomocy pracowników z WIŚ, WFTiMK, WIL i WM - ale także z udziałem profesorów z trzech innych krakowskich uczelni (UJ, AGH, AR).

  Zatem - jeśli wytrwamy - transfer będziemy mogli rozumieć też jako przenoszenie doświadczenia z jednej sytuacji do innej.

Aleksander Böhm
Prorektor ds. Ogólnych