Aby zapobiec zapominaniu

  Mijają lata, mijają chwile. Te szczególne pozostają w naszej pamięci, w pamięci wąskiego środowiska znajomych, przyjaciół czy rodziny. Wspominając je, nie tylko ożywiamy przeszłość, ale i upowszechniamy historię.
   W czasie ostatniego posiedzenia Senatu prof. Wiktor Zin zwrócił się z apelem, by założyć Muzeum PK i wykorzystać sytuację, że żyje jeszcze wielu profesorów pamiętających początki naszej Uczelni. Sam zadeklarował przekazanie dwóch dokumentów. Jeden to projekt znaczka PK, którego wszyscy używamy, a drugi to list ówczesnego biskupa krakowskiego Karola Wojtyły do prof. W. Zina, ówczesnego dziekana Wydziału Architektury. Podczas Senatu zaprezentowany został adres Politechniki Krakowskiej, który przekazano na ręce Papieża Jana Pawła II z okazji 25-lecia pontyfikatu. Jeszcze jeden wspaniały dokument, którego kopia będzie mogła w przyszłości znaleĄć swoje miejsce w Muzeum. Szczególne wrażenie zrobiła na mnie opowiedziana ze swadą przez prof. W. Zina historia o tym, jak podróżując wraz ks. biskupem Karolem Wojtyłą do Wadowic, zjechali z głównej drogi i zatrzymali się na modlitwę przy polnej kapliczce. Kapliczce, przed którą Papież jako młody chłopiec modlił się ze swoim ojcem. Tę chwilę i to miejsce utrwalił w szkicowniku prof. Zin. Wyjawił ten fakt i pokazał szkic, który stał się dekoracją wspomnianego adresu.
  Musimy takie fakty zbierać i przekazywać następnym pokoleniom. Wykorzystując wszelkie dostępne środki techniczne, powinniśmy dbać, by nie odeszły w zapomnienie.
  Stowarzyszenie Wychowanków PK posiada w swoim lokalu wiele pamiątek gromadzonych latami przez poprzednie władze Uczelni. Zwracamy się z prośbą do wszystkich absolwentów o zgłaszanie swojego akcesu w dokumentowaniu naszej historii. Wiemy, że władze Uczelni przygotowują się do formalnego uruchomienia Muzeum, w którym zgromadzone pamiątki znajdą swoje miejsce. Dlatego już dziś pragniemy wykorzystać inicjatywę powołania Muzeum - rozpowszechnić ją i rozpocząć nawiązywanie kontaktów z osobami chętnymi do współpracy, ofiarodawcami. O wszystkich uzyskanych deklaracjach i materiałach będziemy Państwa informować.

  Przypominamy nasz adres:
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
(budynek "Silniki", I piętro, p. 107 a)
tel./fax (012) 632 30 07,
e-mail: stwych@usk.pk.edu.pl

Jerzy Malec