VI edycja "Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej"

  3 października br. w sali senackiej Politechniki Krakowskiej po raz szósty wręczono dyplomy "Złotego Wychowana PK" osobom, które poprzez swoją działalność społeczną i zawodową rozsławiają dobre imię naszej uczelni.
   Prezes SWPK mgr inż. Jerzy Noworyta, rozpoczynając uroczystość, przywitał dostojnych gości: rektora PK prof. zw. dr. hab. inż. Marcina Chrzanowskiego, prorektora ds. rozwoju prof. dr. hab. inż. Kazimierza Furtaka, prorektora ds. dydaktyki dr. hab. inż. Jana Kaziora, prof. PK, prorektora ds. ogólnych prof. dr. hab. inż. arch. Aleksandra Böhma, dyrektor Biura Rektora mgr Małgorzatę Kurowską, członków SWPK oraz wszystkich uhonorowanych tytułem "Złotego Wychowanka PK" w ubiegłych latach, którzy przybyli na tegoroczną uroczystość.
  Rektor prof. Marcin Chrzanowski, poproszony o zabranie głosu, poruszył problem roli wychowanków w życiu uczelni. Następnie przystąpiono do wręczania dyplomów. W tym roku zgłoszono 23 kandydatury, spośród których Kapituła Złotej Księgi wytypowała 15 laureatów. Do "Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej" zostali wpisani:

1. Zdzisław Beksiński - absolwent Wydziału Architektury - artysta malarz;
2. Ks. Adam Sroka - studiował na Wydziale Inżynierii Lądowej, następnie ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierował budowami kościołów, m.in. w parafii Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Prądniku Białym, gdzie obecnie jest proboszczem;
3. Józef Mateja - absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego, człowiek niezwykle zasłużony dla uzdrowiska Rabka, razem z prof. Madejskim i dr Kucharskim jest założycielem Izby Gospodarczej "Uzdrowiska polskie";
4. Mieczysław Bień - absolwent Wydziału Transportu; prezydent miasta Tarnowa; były generalny dyrektor Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie;
5. Wiesław Ibek - absolwent Wydziału Mechanicznego; założyciel fundacji "PROMETEUSZ Pro Publico Bono", zajmującej się niesieniem pomocy osobom w różny sposób pokrzywdzonym przez los, szczególnie dzieciom;
6. Piotr Przytocki - absolwent Wydziału Mechanicznego; prezydent miasta Krosna, współzałożyciel, a obecnie prezes Podkarpackiej Izby Gospodarczej;
7. Maciej Horaček - absolwent Wydziału Chemicznego; prezes Zarządu "SIKA POLAND" Sp. z o.o. największej polskiej firmy specjalistycznej chemii budowlanej;
8. Adam Kostkiewicz - absolwent Wydziału Mechanicznego; dyrektor techniczny w firmie "Vivendi Water Systems Polska" Sp. z o.o., jako projekt manager zajmował się między innymi projektem modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków "KUJAWY";
9. Marian Hrabiec - absolwent Wydziałów Politechnicznych przy AGH; przez cały okres pracy zawodowej związany był z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego; autor projektów systemów sztucznego śnieżenia tras narciarskich, np. Palenicy i Szafranówki w Szczawnicy, całorocznego stoku narciarskiego w Parku Szczęśliwickim w Warszawie;
10. Ryszard Wolwowicz - absolwent Wydziałów Politechnicznych przy AGH; profesor w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie; główny redaktor i współautor dwutomowej "Historii polskiego przemysłu naftowego";

11. Stanisław Szrek - absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego; prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego "KPJB JF" Sp. z o.o., współorganizator Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Wentylacji i Klimatyzacji, założyciel i prezes Stowarzyszenia Ochrony i Tradycji "Genius Loci", zajmującego się fundowaniem tablic pamiątkowych, ochroną walorów kultury technicznej Świętokrzyskiego Okręgu Przemysłowego, organizacją plenerów malarskich;
12. Alfreda Powałka - absolwentka Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej; wieloletni kierownik Działu Inwestycji Karpackiego Funduszu Wczasów Pracowniczych w Krynicy. Obecnie pracuje w Zarządzie Spółki "Kolej Gondolowa - Jaworzyna Krynicka" SA;
13. Zdzisław Maj - absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego; były dyrektor krakowskiego oddziału Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego "CEMENTOBUDOWA" w Nowinkach, członek krakowskiego Bractwa Kurkowego, obecnie jego honorowy prezes;
14. Omar Fariss - absolwent Wydziału Chemii; wieloletni pracownik koncernów naftowych odpowiedzialny za modernizację i rozruch projektów na Bliskim Wschodzie; obecnie jest współwłaścicielem Zakładu Piekarniczego "Złoty Chleb"; członek Zarządu Cechu Spożywczego oraz prezes Polsko-Arabskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego;
15. Janusz Cekiera - absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego; wieloletni ekspert ONZ w dziedzinie badań jakości materiałów, kierował między innymi budową i wyposażeniem laboratoriów w Mieście Ho Chi Mina i Hanoi. Oddelegowany przez UNIDO pracował w Ugandzie i Pakistanie; napisał wiele raportów technicznych, z których najważniejsze dotyczą zagadnień wdrażania normowych badań materiałów w ramach programów dla Wietnamu, Ugandy i Pakistanu.
Do Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej wpisano już 152 osoby.
   W imieniu laureatów zabrał głos Mieczysław Bień, prezydent miasta Tarnowa, który podziękował za wyróżnienie i podkreślił, że swój sukces w znacznym stopniu zawdzięcza wiedzy, jaką zdobył w czasie studiów na Politechnice Krakowskiej. Spotkanie zakończyła symboliczna lampka szampana, przy której goście odnawiali stare znajomości, zawierali nowe, wymieniali karty wizytowe...

Beata Putaj
Fot. Jan Zych