W krainie meczetów

  Od 1 do 5 czerwca br. odbywała się w Ankarze 24. Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Uniwersytetów Technicznych IATUL, poświęcona: Libraries and Education in the Networked Information Environment. Konferencję zorganizowała Library of Middle East Technical University.

Sesja posterowa, zaproszenie na krakowską konferencję. Wśród delegacji PK członkowie zarządu IATUL: Michael Breaks. Lee Jones

  Jest już zwyczajem, że organizatorzy konferencji IATUL zapraszają - rezygnując z opłaty konferencyjnej - osoby z biblioteki, która będzie przygotowywała kolejną konferencję. W tym roku do udziału w konferencji w Ankarze zaproszono pracowników Biblioteki Głównej PK: Marka M. Górskiego (dyrektora Biblioteki Głównej), Dorotę Buzdygan (zastępcę dyrektora), Marzenę Marcinek (kierownika Oddziału Informacji Naukowej) i Piotra Pitalę (kierownika Biblioteki Wydziału Mechanicznego).
   Stolica Turcji przywitała nas lekkim deszczem, który jednak nie ostudził naszych emocji związanych z wizytą w tym egzotycznym kraju położonym na styku dwóch kontynentów: Europy i Azji. Wielokrotnie mogliśmy się przekonać, że jest to kraj zamieszkały przez niezwykle sympatyczny, przychylny Polsce i Polakom naród.
  Zakwaterowano nas w hotelu, w centrum Ankary, skąd codziennie autokar organizatorów zabierał nas na teren kampusu METU, gdzie odbywały się sesje plenarne. Zapoznaliśmy się z uniwersytetem, a zwłaszcza jego nowoczesną biblioteką, w której zorganizowano otwarcie konferencji. Na terenie uniwersytetu powstało samowystarczalne miasteczko studenckie z centrum handlowym i pocztą. Mieści się w nim również centrum konferencyjne, które swoimi rozmiarami i funkcjonalnością wzbudzało nasz podziw i zazdrość.
  Debata konferencyjna dotyczyła zagadnień związanych z bibliotekami cyfrowymi, archiwizowaniem zasobów tradycyjnych i elektronicznych bibliotek, konsorcjów bibliotecznych, zmieniającego się podejścia do wykorzystania informacji, modelowania bibliotek jako przestrzeni edukacyjnych, sposobów oceny i analizy działalności bibliotek. Jeden z zaproszonych prelegentów wygłosił bardzo interesujący referat, w którym przedstawił historię transformacji usług bibliotecznych na przestrzeni ostatnich 15 lat wraz z wywołującymi je przyczynami - od standardowych usług bibliotecznych, poprzez serwisy informacyjne, cyfrowe zasoby, zarządzanie wiedzą aż do procesu integracji usług świadczonych przez biblioteki z procesem nauczania akademickiego, w którym to kierunku ewoluują również polskie biblioteki naukowe. Poruszono również kwestie dotyczące użytkowników bibliotek, ważniejszych przecież niż kolekcja zbiorów.
  Na konferencji w Ankarze pojawiły się dwa polskie akcenty: podczas sesji posterowej zaprezentowano Bibliotekę Politechniki Krakowskiej w krakowskim środowisku akademickim, a na zakończenie konferencji - naszą bibliotekę, Uczelnię i Kraków. Obydwa wystąpienia stanowiły zaproszenie na przyszłoroczną konferencję do Krakowa.
  Organizatorzy zadbali nie tylko o duszę, ale i ciało uczestników konferencji. Połączyli bowiem wizytę w murach bizantyjskiej cytadeli z wykwintną kolacją pełną tureckich specjałów. Przy okazji mogliśmy podziwiać oryginalny taniec brzucha wykonywany przez miejscową tancerkę, który wywołał nieskrywane emocje wśród gości.
Nie mniejszą atrakcją towarzyszącą konferencji była wizyta w historycznym miasteczku Beypazari, leżącym na starożytnym szlaku handlowym łączącym Stambuł z Bagdadem. Jak sama nazwa sugeruje, jest to miasteczko - bazar. Na własne oczy przekonaliśmy się, co to jest turecki bazar z krzykliwymi sprzedawcami, egzotycznymi warzywami i owocami - po prostu miejscowy koloryt.

Meczet Kocatepe

  W samej Ankarze, która choć nie zachwyca architekturą łączącą nowoczesność z tandetą, można odwiedzić kilka interesujących miejsc. Należą do nich: ruiny budowli rzymskich, m.in. świątynia bogini Romy i cesarza Augusta (25 - 20 p.n.e), termy rzymskie (212 - 217 n.e.), kolumna cesarza Juliana Apostaty (IV n.e.) oraz bizantyjskie mury obronne wraz z cytadelą, z której roztacza się widok na całą Ankarę. Spacerując po Ankarze, bezpośrednio zetknęliśmy się z religią islamu. Podziwialiśmy największy, choć nie najstarszy meczet Ankary - Kocatepe. Trudno opisać odczucia, jakie wzbudziła wizyta w meczecie, tym bardziej że dla nas była pierwsza. Oczywiście, dostosowaliśmy się do wymogów islamu, obuwie pozostawiliśmy przed meczetem, kobiety weszły tradycyjnie w nieprowokujących strojach, z chustami na głowach. Przepych połączony z prostotą wnętrza, a także wykonana w złocie miniaturka Mekki pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
   Można powiedzieć, że organizatorzy w pełni zadbali o to, aby konferencja była merytorycznie ciekawa i niemonotonna. Zwiedzanie Turcji stanowiło bardzo atrakcyjny dodatek do omawianych zagadnień konferencyjnych. Warto również dodać, że odwiedziliśmy także polską ambasadę w Ankarze i poznaliśmy jej sympatyczny personel, a także konsula Lecha Faszcza i jego żonę. Powodem wizyty było odbywające się w tym czasie referendum unijne.
  Konferencja została zorganizowana sprawnie, choć nie obyło się bez małych "zgrzytów". Strona organizacyjna była dla nas tym bardziej ciekawa, gdyż w przyszłym roku nasza biblioteka będzie organizować 25. Konferencję IATUL. Z Ankary wywieźliśmy oprócz niezapomnianych wrażeń wiele spostrzeżeń dotyczących organizacji dużej, prestiżowej konferencji.

Dorota Buzdygan
Piotr Pitala