V Zjazd Laureatów "Złotej Księgi"
- wychowanków Politechniki Krakowskiej

  W sobotę 31 maja br. w ośrodku "Zielony Dół", zgodnie z tradycją, odbyło się spotkanie wychowanków Politechniki Krakowskiej, laureatów "Złotej Księgi" z władzami Uczelni. Organizatorem zjazdu było Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Krakowskiej.
  Osoby wyróżnione tytułem "Złotego Wychowanka" przybyły na spotkanie pomimo wielu obowiązków zawodowych, również z zagranicy. Pani Zofia Sola przyleciała do Krakowa ze Sztokholmu dosłownie na kilka godzin, by nie stracić okazji i zobaczyć się z kolegami z czasów studiów. Uczelnię reprezentowali: rektor prof. zw. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski, prorektor ds. ogólnych prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm, prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, prorektor ds. dydaktyki dr hab. inż. Jan Kazior, prof. PK.
  Gości przywitał prezes Stowarzyszenia Wychowanków PK mgr inż. Jerzy Noworyta, który wyraził nadzieję, że dobra współpraca z władzami Uczelni będzie kontynuowana. Rektor PK prof. Marcin Chrzanowski podzielił się z zebranymi uwagami na temat przyszłości Uczelni i roli Stowarzyszenia Wychowanków PK. Głos zabrali również prorektorzy PK oraz laureaci "Złotej Księgi". Uczestnicy zjazdu wysłuchali także wykładu prof. Wiktora Zina, zilustrowanego szkicami, na temat podziemi Rynku Krakowskiego. Była to niepowtarzalna okazja do poszerzenia wiedzy o Krakowie i jego historii.

"Złoci wychowankowie" PK - od lewej: Jerzy Malec, prezes "Pfaffenhain PL", Andrzej Lech - prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości

  Stowarzyszenie Wychowanków PK przygotowało na zjazd informator "Kto jest kim wśród wychowanków Politechniki Krakowskiej", prezentujący sylwetki osób wpisanych w do "Złotej Księgi" (V edycja), który wraz z pamiątkowym upominkiem wręczono wszystkim gościom.
  Rozmowy kontynuowano w plenerze (piękne otoczenie Lasku Wolskiego i wyśmienita pogoda skłoniły wszystkich do opuszczenia sal). Przy kuflu zimnego piwa wspominano czasy studiów, dyskutowano zarówno na tematy zawodowe, jak i związane z uczelnią. V Zjazd Laureatów "Złotej Księgi" Wychowanków Politechniki Krakowskiej został utrwalony na fotografiach Jana Zycha.

Beata Putaj


Absolwent PK
wśród najlepszych badaczy w Meksyku

   Absolwent Wydziału Mechanicznego PK Zygmunt Haduch, który od 18 lat pracuje na wyższych uczelniach w Meksyku, znalazł się wśród czterdziestu najlepszych technologów w Meksyku (nominacja na 3., najwyższy poziom w SNI).
  SNI (Sistema de Investigadores Nacionales - System Narodowy Badaczy) to część CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia - Rada Państwowa Nauki i Technologii), której odpowiednikiem w Polsce jest Komitet Badań Naukowych. CONACYT jest instytucją stymulującą i finansującą badania, projekty naukowe, stypendia, konferencje itp. SNI ocenia osiągnięcia naukowe, badawcze, wymaga od swoich członków dużej aktywności zawodowej, wdrażania projektów, systematycznych publikacji, itd. W 4-poziomowej hierarchii SNI osiągnięcie 3. poziomu wymaga od 8 do 12 lat pracy. Sukces naszego kolegi jest tym większy, że na podstawie dokonań został sklasyfikowany od razu na najwyższym poziomie. Jest to nie tylko indywidualne osiągnięcie wychowanka Politechniki Krakowskiej, ale i satysfakcja dla nas wszystkich - absolwentów PK. Mam nadzieję, że o jego sukcesach będziemy mogli usłyszeć jeszcze wielokrotnie.

Jacek Chruścicki