Akredytacja

  W numerze 2/03 Naszej Politechniki zamieściliśmy krótką rozmowę z dziekanem Wydziału Architektury prof. Wacławem Serugą dotyczącą akredytacji Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Miło nam poinformować Czytelników, że kierunek studiów architektura i urbanistyka prowadzony na Wydziale Architektury PK otrzymał akredytację KAUT na 5 lat (od 2002/2003 do 2007/2008).
  Równie miła wiadomość dotarła na uczelnię z Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Prezydium PKA 10 lipca br. podjęło dwie uchwały dotyczące Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK:

  • w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie zawodowym i magisterskim na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa prowadzonym na WIiTCh;

  • w sprawie jakości kształcenia na poziomie zawodowym i magisterskim na kierunku technologia chemiczna prowadzonym na WIiTCh.

  Oba kierunki studiów zostały ocenione pozytywnie przez PKA, a akredytację przyznano do roku akademickiego 2007/2008, czyli na pięć lat.
  Serdecznie gratulujemy Panom Dziekanom obu wydziałów.

Redakcja