Bazy danych na CD i on-line

  Biblioteka PK zapewnia pracownikom i studentom uczelni dostęp do światowych zasobów elektronicznych w postaci baz danych i czasopism on-line. Dzisiaj pragniemy przedstawić Państwu bogatą ofertę baz danych stacjonarnych, na CD i on-line. Część z nich jest udostępniana tylko w bibliotece, jednak z większości można korzystać, nie opuszczając swojego pokoju. Na stronie www Biblioteki, w dziale Zasoby elektroniczne znajduje się charakterystyka oraz bezpośrednie wejścia do każdej z nich. W kolejnych numerach Naszej Politechniki zamierzamy przedstawiać bazy polecane poszczególnym wydziałom.


Odpłatnie, czyli... za darmo

  Biblioteka w ramach subskrypcji udostępnia szereg baz danych. Wszyscy użytkownicy Biblioteki PK oraz pracownicy i studenci naszej uczelni mogą korzystać z nich bezpłatnie. W przypadku większości baz on-line oznacza to możliwość przeglądania ich zasobów z dowolnego komputera o numerze IP z domeny PK. Warunki umów licencyjnych nie pozwalają, niestety, na zapewnienie dostępu z indywidualnych komputerów domowych. Warto nadmienić, że ta ”darmowa” oferta kosztuje bibliotekę prawie 100 tys. zł rocznie.
Obok baz udostępnianych odpłatnie, istnieje wiele ogólnodostępnych, bezpłatnych baz danych, które, naszym zdaniem, mogą być wykorzystywane przez pracowników i studentów PK. Z tego powodu na stronie Biblioteki zamieściliśmy także bezpośrednie linki do wybranych baz tego typu.


Poznaj, wypróbuj, korzystaj...

  Pod takim hasłem od 13 do 23 maja br. w Bibliotece PK odbył się cykl prezentacji i warsztatów, w trakcie których pracownicy Oddziału Informacji Naukowej dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w korzystaniu z zasobów elektronicznych. Realizowany w dwóch edycjach program dni informacyjnych obejmował prezentacje i wykłady na temat poszczególnych baz danych oraz warsztaty komputerowe. Stanowiły one okazję do sprawdzenia zdobytej na wykładach wiedzy z zakresu technik poszukiwania informacji. Można było, z pomocą fachowców, przeprowadzić własne poszukiwania. Niestety, z oferty skorzystało niewielu pracowników i studentów. Ci, którzy nas odwiedzili, na ogół byli zaskoczeni bogactwem oferty i możliwościami, jakie nasza uczelniana społeczność ma w zasięgu ręki. Wielu z tych, którzy przyszli, by zapoznać się z konkretną bazą, uczestniczyło w kilku wykładach i warsztatach, ponieważ odkryli interesujące ich zasoby, do których dostępu szukali czasem od dawna.


Ocena szkolenia w zakresie korzystania z wybranych baz danych

  Z analizy przeprowadzonej po zajęciach ankiety wynika, że takie szkolenia są potrzebne. Otwarta natomiast pozostaje kwestia ich promocji wśród studentów i pracowników. Biblioteka zamierza zorganizować podobny cykl szkoleń jesienią. Istnieje także możliwość realizacji szkoleń dotyczących wybranych baz danych i serwisów informacyjnych na zamówienie grup pracowników lub studentów.

Dorota Lipińska
Marzena Marcinek