W poprzednim numerze "Naszej Politechniki" zamieściliśmy informację na temat rozpoczynających się 31 marca br. Studiów Podyplomowych "Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi" oraz prowadzonych w Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK kursów na asystenta jakości, instruktaży i szkoleń w dziedzinie BHP.
Dziś prezentujemy pełną listę studiów podyplomowych organizowanych przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK.

 

Centrum Szkolenia
i Organizacji Systemów Jakości
Politechniki Krakowskiej

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Zarządzanie bezpieczeństwem
i higieną pracy

Wymagania: ukończone studia wyższe
Termin zgłoszeń: do 30.09.2003 r.
Czas trwania: 2 semestry (dwa razy w miesiącu; sobota i niedziela)

Absolwenci otrzymują:
1) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki,
2) zaświadczenie ukończenia "Szkolenia dla Służb BHP",
3) zaświadczenie ukończenia kursu pedagogicznego,
4) zaświadczenie ratownika medycznego.

Zakres merytoryczny:
Zagadnienia z prawa pracy, kształtowania środowiska, ergonomii, nadzór nad warunkami pracy, zagadnienia i uprawnienia służb BHP, techniki BHP, systemy zarządzania BHP, certyfikacja i normalizacja w systemie zarządzania, auditowanie systemu zarządzania BHP, ochrona przeciwpożarowa, rozpoznanie, ocena i analiza zagrożeń zawodowych, wymagania dla budynków i pomieszczeń oraz urządzeń higieniczno-sanitarnych, opieka medyczna i profilaktyka, kurs pedagogiczny.


Zarządzanie i organizacja w jednostkach
samorządowych i podległych

Wymagania: ukończone studia wyższe
Termin zgłoszeń: do 30.09.2003 r.
Czas trwania: 2 semestry (dwa razy w miesiącu; sobota i niedziela)

Absolwenci otrzymują:
1) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki,
2) zaświadczenie ukończenia "Szkolenia podstawowego BHP dla pracodawców".

Zakres merytoryczny:
Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne, systemy i techniki zarządzania zintegrowanego w jednostkach samorządowych, cele i zadania samorządów terytorialnych, podstawy finansów jednostek samorządowych, zarządzanie majątkiem samorządów, TQM - ekonomika jakości, zarządzanie procesami interpersonalnymi i grupowymi, odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych, szkolenie podstawowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Międzynarodowy system zarządzania
jakością wg norm ISO 9000

Wymagania: ukończone studia wyższe
Termin zgłoszeń: do 30.09.2003 r.
Czas trwania: 2 semestry (dwa razy w miesiącu; sobota i niedziela)

Absolwenci otrzymują:
1) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki,
2) Certyfikat Asystenta Jakości wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie - uznawany w UE.

Zakres merytoryczny:
Zarządzanie jakością - wymagania norm ISO 9000, filozofia jakości TQM, dokumentacja systemów jakości, metody i narzędzia jakości, FMEA, audit jakości, akredytacja, normalizacja, certyfikacja, wybrane zagadnienia statystyki stosowanej, metodyka eksperymentu, zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie, komputerowe wspomaganie zarządzania jakością, wybrane zagadnienia ochrony pracy.

Zarządzanie środowiskowe
- ISO 14000

Wymagania: ukończone studia wyższe
Termin zgłoszeń: do 30.09.2003 r.
Czas trwania: 2 semestry (dwa razy w miesiącu; sobota i niedziela)

Absolwenci otrzymują:
1) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki,
2) Certyfikat Asystenta Zarządzania Środowiskowego wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie - uznawany w UE.

Zakres merytoryczny:
Zagadnienia podstawowe zarządzania środowiskowego, prawo ekologiczne w Polsce i UE, wymagania EMAS, wdrożenie systemów zarządzania środowiskowego, audity środowiskowe, recykling, klimat akustyczny, ochrona powietrza, ochrona przed odpadami, certyfikacja systemu zarządzania i inne.

Uwaga!
Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być, za zgodą właściwego prorektora PK, studenci V roku studiów, dla których opłata zostanie pomniejszona o 30 proc. Jednak wręczenie świadectwa może nastąpić dopiero po złożeniu w Centrum odpisu lub kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Koszt uczestnictwa w każdym rodzaju studiów podyplomowych wynosi:
1) studenci V roku - 2200 zł,
2) pracownicy Politechniki Krakowskiej - 2500 zł,
3) pozostałe osoby - 3200 zł.
Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach (semestralnych).


Informacje szczegółowe: dr inż. Adam Tabor, tel.: (O*12) 628 34 47, tel./fax (O*12) 648 30 29
e-mail: cj@pk.edu.pl, atabor@mech.pk.edu.pl, www.pk.edu.pl/cj

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków