30-lecie Galerii "GIL"

  W tym roku mija trzydzieści lat od powstania galerii, która już na trwałe wpisała się w kulturalny nurt życia naszej Uczelni - nurt, który dziś wydaje się oczywisty i naturalny, ale w tamtych czasach sam musiał sobie torować drogę do niezależnego istnienia.
Galeria powstała z autentycznej potrzeby tamtych lat, stając się niezwykle ważną, autentyczną formą kontaktu twórców profesjonalnych z niekoniecznie profesjonalnym odbiorcą, co miało wielki walor edukacyjny i humanizacyjny. Klub Pracowników, którego częścią była początkowo Galeria, organizował oprócz wystaw także pokazy mody, bale, wieczornice kombatanckie, projekcje filmowe oraz recitale artystyczne. Występowali tu m.in. Andrzej Łapicki, Tadeusz Fijewski, Danuta Michałowska oraz przeżywająca lata świetności krakowska Piwnica pod Baranami. Galeria rozkwitała pod kierownictwem p. Marii Balewiczowej przy artystycznej opiece prof. Krystyny Wróblewskiej - wybitnego pedagoga WA PK - będącej równolegle opiekunką Koła Plastycznego pracowników Wydziału Architektury PK. Niemal od początku Galeria utrzymywała ścisłe związki z twórcami krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, co dodatkowo wzmacniało znaczenie i poziom tutejszych artystycznych prezentacji. Życzliwymi mecenasami byli kolejni rektorzy Uczelni prof. prof. Władysław Muszyński, Bolesław Kordas, Roman Ciesielski, Kazimierz Flaga oraz miłościwie nam panujący JM Marcin Chrzanowski, który o Galerii mówi m.in. tak: "Najważniejsze, że GIL jest miejscem azylu duchowego i satysfakcji dla naszych Kolegów i Przyjaciół, a także ich dzieci, którzy tu wystawiają (...). W ten sposób nasza Uczelnia realizuje swoją misję funkcjonowania jako instytucja wyższej użyteczności publicznej (...) dzięki oddaniu i pracy garstki Koleżanek i Kolegów: członków Rady Artystycznej Galerii, Zarządu Klubu Pracowników PK i Pań na dwu skromnych etatach. W pełni doceniając rolę Galerii w życiu naszej Uczelni, gratuluję jej obecnego jubileuszu, życzę, aby kolejne pokolenia jej animatorów znajdowały czas, zapał i energię, by kontynuować wielkie dzieło jej twórców".
30-lecie istnienia Galerii uświetniło okolicznościowe wydawnictwo - katalog oraz wernisaże wystaw: malarstwa Romana Skowrona i fotografii, będących plonem I Uczelnianego Konkursu Fotograficznego, w pięknej oprawie pieśni przygotowanych przez Akademicki Chór PK "Cantata". Otwierając wernisaże, rektor PK prof. Marcin Chrzanowski wręczył Galerii honorowy Medal PK, ponadto Złotą Odznakę PK otrzymał prof. Stefan Dousa - przewodniczący Rady Artystycznej Galerii, a Honorową Odznakę PK dr hab. Jan Kurek - członek Rady i Maria Molo. Uroczyste podziękowania od Rady Artystycznej Galerii GIL otrzymali: Maria Balewiczowa, Anna Geratowska, Władysław Muszyński, Kazimierz Flaga, Barbara Skąpska, Wiesława Cioch, Anna Macała, August Przybylski, Ryszard Szpila, Antoni Wichrowski oraz Jan Zych. Prof. S. Dousa wręczył laureatce Grand Prix konkursu fotograficznego p. Bognie Kwiatkowskiej-Baster, ufundowaną przez siebie, piękną plakietę z brązu.

Jan Kurek

 

Wł. Muszyński otwiera zebranie założycielskie Galerii

Od lewej:
M. Balewiczowa, K. Flaga, K. Wróblewska

Od lewej:
M. Chrzanowski, W. Zin, ks. M. Maliński

Wernisaż młodych artystów

 

Fotografik Jan Zych

 

Po występie Piwnicy pod Baranami...

Wernisaż 30-lecia. Od lewej: M. Molo, R. Skowron, S. Dousa

 

Zdjęcia: archiwum