POSIEDZENIE SENATU AKADEMICKIEGO PK
6 GRUDNIA 2002 r.

  Senat pozytywnie zaopiniował wnioski:

 • o mianowanie prof. dr. hab. inż. Henryka Brysia na stanowisko profesora zwyczajnego;
 • o mianowanie prof. dr. hab. inż. arch. Kazimierza Kuśnierza na stanowisko profesora zwyczajnego;
 • o mianowanie dr. hab. inż. Andrzeja Włodarczyka na stanowisko profesora nadzwyczajnego PK na czas określony (5 lat) - I mianowanie;
 • o uzupełnienie składu Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów o przedstawicieli Samorządu Studentów: Arkadiusza Bieńko (WIL), Pawła Czachora (WIEiK), Gabriela Koska (WIŚ), Marcelego Lalika (WM);
 • o uzupełnienie składu Senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów o przedstawicieli Samorządu Studentów: Pawła Guta (WIŚ), Łukasza Matusika (WM), Michała Mielnika (WIiTCh), Łukasza Szlepera (WA);
 • o uzupełnienie składu Senackiej Komisji Statutowej o dr. hab. inż. Jerzego Mikulika, prof. PK, przedstawiciela WIEiK.

  Senat podjął uchwałę o zasadzie podziału dotacji MENiS przyznanej PK w roku 2003, zgodnie z którą wszystkie środki zostaną rozdzielone w 67 proc. wg algorytmu stosowanego dotychczas na PK i w 33 proc. wg zasad stosowanych przez MENiS.
Senat podjął uchwały:

 • w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2003/2004, łącznie z kierunkami i specjalnościami na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych;
 • w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminu wstępnego na studia dzienne w roku akademickim 2003/2004 w ramach egzaminu dojrzałości,
 • w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2003/2004 kandydatów posiadających międzynarodową maturę;
 • w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych na rok akademicki 2003/2004 kandydatów posiadających nową maturę 2002;
 • w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz z zakresu określonej dziedziny wiedzy w latach akademickich 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006;
 • w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych laureatów konkursów, zawodów i turniejów w latach akademickich 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006
oraz uchwałę następującej treści:

 1. Z dniem 31 grudnia 2002 r. likwiduje się w strukturze PK jednostkę działalności podstawowej Studenckie Centrum Kultury "Kwadrat".
 2. Z dniem 1 stycznia 2003 r. patronat nad SCK "Kwadrat" przejmuje Fundacja Samorządu Studentów.
10 STYCZNIA 2003 r.

  Senat przyjął uchwały:

 • w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2003/2004;
 • w sprawie przekształcenia Samodzielnej Katedry Projektowania Architektury w Regionie (A-10) w Samodzielny Zakład Projektowania Architektury w Regionie (A-10);
 • w sprawie przystąpienia PK do Fundacji "Polska Biblioteka Internetowa" i udzielenia prorektorowi prof. Józefowi Gawlikowi pełnomocnictwa do przeprowadzania dalszych negocjacji związanych z przygotowaniem do podpisania przez władze PK odpowiednich dokumentów.

  Zarządzenia:

 • nr 1 z 7 stycznia 2003 - w sprawie schematu struktury organizacyjnej PK;
 • nr 2 z 13 stycznia 2003 - w sprawie przekształcenia Samodzielnej Katedry Projektowania Architektury w Regionie w Samodzielny Zakład Projektowania Architektury w Regionie;
 • nr 3 z 20 stycznia 2003 - w sprawie prowadzenia ścisłej ewidencji faktur VAT.

  Pisma okólne:

 • nr 1 z 3 stycznia 2003 - w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie M-3 i Samodzielnym Zakładzie A-6;
 • nr 2 z 7 stycznia 2003 - w sprawie trybu wnioskowania oraz realizacji służbowych wyjazdów zagranicznych pracowników Politechniki Krakowskiej;
 • errata do Pisma Okólnego nr 39 z 11 grudnia 2002 r.;
 • nr 3 z 13 stycznia 2003 - w sprawie przystąpienia PK do Polskiej Biblioteki Internetowej;
 • nr 4 z 21 stycznia 2003 - w sprawie podróży krajowych;
 • nr 5 z 22 stycznia 2003 - w sprawie składów osobowych senackich, rektorskich i uczelnianych komisji w kadencji 2002 - 2005.
Opracowała Teresa Marszalik