Drodzy Czytelnicy,

          Dzień przekazania władzy na uczelni skłania do refleksji nad wykonaną pracą i planami na przyszłość. Wiele przedsięwzięć wymaga kontynuacji, nowe inicjatywy są podejmowane, a niektóre trafią do lamusa. Autorzy dawnych sukcesów, często bezimienni, przechodzą do historii. 
          Dlatego praca podjęta przez Pana Profesora Władysława Muszyńskiego przy udziale Pani Profesor Elżbiety Dąmbskiej-Smialowskiej i Pana Docenta Stanisława Steindla ma na celu przekazanie młodszym pokoleniom pełnej informacji o trudnym i długim procesie tworzenia Politechniki Krakowskiej. Stanowi ona treść artykułu zamieszczonego w niniejszym zeszycie. 
          Ponadto informujemy uprzejmie, że 35. zeszyt „Naszej Politechniki" jest ostatnim, przygotowanym przez Kolegium w obecnym składzie osobowym. W związku z zamierzonymi, kompleksowymi zmianami w zakresie wydawnictw uczelnianych, niebawem przekażemy nowemu zespołowi nasze doświadczenia zgromadzone w ciągu sześciu lat redagowania czasopisma. 
          Nasze Kolegium współpracowało z wydawcami czasopism wydziałowych -„Lądowiec" i „Mechanik" oraz periodyków - „Komunikat SW PK" dla wychowanków i,, Biuletyn PeKa" dla studentów. Taka jego misja sprawdziła się w praktyce.
          Wyrażamy przekonanie, że „Nasza Politechnika" będzie nadal dobrze służyła nowym władzom uczelni w promocji jej osiągnięć, a także integracji środowiska pracowników, studentów i wychowanków. 

Kolegium Redakcyjne