PRACOWNICY PK


Międzynarodowa Konferencja Naukowa

“Rozwój konstrukcji silników spalinowych i jakości paliw
w aspekcie spełnienia wymagań przyszłości”

     Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych PK zorganizował pod patronatem JM Rektora PK prof. zw. dr. hab. inż. Kazimierza Flagi, w dniach 20-21 czerwca 2001 r. w Krakowie i Janowicach k. Tarnowa, Międzynarodową Konferencję Naukową “Rozwój konstrukcji silników spalinowych i jakości paliw w aspekcie spełnienia wymagań przyszłości”. Tematyka konferencji dotyczyła najnowszych osiągnięć w dziedzinie rozwoju konstrukcji, metod badawczych i obliczeniowych tłokowych silników spalinowych oraz jakości paliw i olejów. Materiały konferencyjne były recenzowane i zostały opublikowane przez Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Konferencja została połączona z jubileuszem 80-lecia urodzin i 55-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. inż. Stanisława Jarnuszkiewicza.

Program części oficjalnej przedstawiał się następująco:

Otwarcie i powitanie gości przez prof. dr. hab. inż. Bronisława Sendykę, dyrektora IPSiSSp;

Wystąpienie JM Rektora PK prof. zw. dr. hab. inż. Kazimierza Flagi;

Wystąpienie dziekana Wydziału Mechanicznego dr. hab. inż. Stanisława Michałowskiego, prof. PK;

Wystąpienia przedstawicieli krajowych i międzynarodowych ośrodków naukowych i przemysłowych: JM Rektora Politechniki Radomskiej prof. zw. dr. hab. inż. Wincentego Lotko, dyrektora Instytutu Pojazdów Politechniki Łódzkiej prof. zw. dr. hab. inż. Cezarego Szczepaniaka, dyrektora produkcji Volkswagen-Polska dypl. inż. Wolfganga Meyera, kierownika Katedry Termodynamiki dr. inż. Jana Czerwińskiego prof. Wyższej Szkoły Technicznej w Biel (Szwajcaria), prof. zw. dr. hab. inż. Jana Wajanda z filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, prof. zw. dr. hab. inż. Andrzeja Kowalewicza z Politechniki Radomskiej.

    W trakcie swego wystąpienia p. Wolfgang Meyer uroczyście przekazał Zakładowi Silników Wysokoprężnych IPSiSSp nowo wyprodukowany silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym 1,9 TDI – dzieło Zakładów VW Polkowice.
   
Na część naukową Konferencji złożyły się dwie sesje plenarne oraz jedna plakatowa. W materiałach konferencyjnych opublikowano 29 artykułów w języku angielskim, który był oficjalnym językiem konferencji.