PRACOWNICY PK


 DOKTORZY HABILITOWANI

 

dr hab. inż. Dariusz BOGDAŁ

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

ur. 1961 r.; studia – 1985 r.; doktorat – 1991 r.; habilitacja – zatwierdz. 28.05.2001 r.:

“Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w syntezie organicznej”.


dr hab. inż. Witold GRZEGOŻEK

Wydział Mechaniczny

ur. 1950 r.; studia – 1973 r.; doktorat – 1983 r.; habilitacja – zatwierdz. 28.05.2001 r.:

“Modelowanie dynamiki samochodu przy stabilizującym sterowaniu siłami hamowania”.


dr hab. inż. Adam GROCHOWALSKI

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

ur. 1954 r.; studia – 1978 r.; doktorat – 1990 r.; habilitacja – zatwierdz. 28.05.2001 r.:

“Badania nad oznaczaniem polichlorowanych dibenzodioksyn, dibenzofuranów i bifenyli”.