PRACOWNICY PK


Marian Tracz

 

Profesor Richard E. Allsop honorowym profesorem PK

 

   1 czerwca br. profesor Richard E. Allsop z Centre for Transport Studies University College London na posiedzeniu senatu PK otrzymał godność honorowego profesora Politechniki Krakowskiej.

Profesor Richard E. Allsop (ur. w 1940 r.), absolwent matematyki (BA) Cambridge University uzyskał następnie dwa stopnie, tj. BA i PhD (doktorat w wieku 30 lat) w dziedzinie matematyki stosowanej na University College London (UCL). W latach 1973-1976 był dyrektorem Centrum Badań Operacyjnych w Transporcie, działającego na Newcastle University, a w 1976 r. został profesorem.
    Profesor Richard E. Allsop jest jednym z najbardziej cenionych autorytetów w zakresie badań transportu na świecie. Przez wiele lat kierował Centrum Badań Transportu UCL – wiodącym spośród wszystkich uczelnianych ośrodków badawczych. Za prace w dziedzinie zarządzania ruchem i bezpieczeństwa ruchu otrzymał tytuł Kawalera Orderu Imperium Brytyjskiego. Jest także członkiem Królewskiej Akademii Inżynierii. Posiada tytuł honorowy – doktor nauki w dziedzinie inżynierii, nadany przez UCL London, jest wybranym członkiem honorowym UCL, a także laureatem nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dróg i transportu. Profesor Richard E. Allsop działa niezwykle aktywnie w służbie publicznej w Wielkiej Brytanii i na arenie międzynarodowej, należy do licznych organizacji, zajmujących się sprawami transportu, w których pełnił i pełni wiele bardzo ważnych funkcji.

   Jest redaktorem lub redaktorem działu czasopism o zasięgu międzynarodowym, poświęconych zagadnieniom transportu. Od lat 30. składa wizyty techniczne i prowadzi wykłady na całym świecie (Australia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Czechy, Finlandia, Francja, Hongkong, Węgry, Izrael, Włochy, Japonia, Jugosławia, Polska, Słowacja, Szwecja, Holandia, Niemcy, USA, Nowa Zelandia). Uczestniczy w międzynarodowych programach naukowych (m.in. wspólnie z PK w EU TEMPUS), przewodniczy Zespołowi ds. Infrastruktury Drogowej w Europejskim Komitecie Bezpieczeństwa Ruchu.

 Niezwykle aktywnie współpracuje z Instytutem Inżynierii Drogowej i Kolejowej Wydziału Inżynierii Lądowej PK. Wielokrotnie składał wizyty i brał udział w seminariach czy konsultacjach, z jego inicjatywy pracownicy PK otrzymywali stypendia brytyjskie. Był jednym ze współorganizatorów projektu TEMPUS TREP (wraz z Bochum University i Delft University of Technology oraz PK). Wraz z prof. Marianem Traczem wydał podręcznik “Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną”, uczestniczył w opracowywaniu raportów badawczych, pomagał w uzyskaniu wielu materiałów (szczególnie w latach 1979-1993), promował pracowników Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej na forum międzynarodowym.

Za zasługi dla PK profesor Richard E. Allsop otrzymał także Odznakę Honorową Politechniki Krakowskiej.

 

Fot. J. Zych