KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH


Na stronach WWW KBN publikujemy: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z 27 czerwca 2001 r. w sprawie przejęcia przez ministrów funkcji organu sprawującego nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi nadzorowanymi dotychczas przez kierowników urzędów centralnych, wojewodów lub przez inne jednostki organizacyjne (w brzmieniu skierowanym do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw)

http://www.kbn.gov.pl/pub/kbn/docs/rm_0601.html

Polskojęzyczna wersja dokumentu “eEurope+”

http://www.kbn.gov.pl/cele/eeurope/eeurope_pl.html

Minister nauki ogłosił projekt rozporządzenia przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę

http://www.kbn.gov.pl/pub/kbninfo/rozporzadzenie.html

Ukazały się nowe edycje serwisu informacji naukowo-
-technicznej EUREKA

http://www.kbn.gov.pl/pub/kbn/eureka/index.html

oraz Dzienniki Urzędowe Ministra Nauki nr 9 i 10

http://www.kbn.gov.pl/pub/kbn/docs/index_du.html