Zokazji Świąt Wielkanocnych Kolegium Redakcyjne składa serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności.

Szanowni Czytelnicy,

    W naszym Kolegium pracę zakończyła Pani mgr inż. arch. Barbara Zin, która od początku trwania czasopisma dbała o szatę graficzną "Naszej Politechniki". Składamy Jej gorące podziękowania i życzenia powodzenia w życiu zawodowym i osobistym. W gronie Kolegium serdecznie witamy Pana mgr. inż. arch. Józefa Nycza oraz reprezentantów czasopism: "Lądowca" Panią dr inż. arch. Teresę Zajączkowską i "Mechanika" Pana dr. hab. inż. Rafała Paleja, prof. PK.

Niniejszy numer ukazał się dzięki ofiarności Pana mgr. inż. Wojciecha Ogonowskiego - Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Construction Sp. z o.o.

Kolegium Redakcyjne