Szanowni Czytelnicy,

      Pan mgr inż. Stanisław Vasina kierujący Zespołem Rzeczników Patentowych Politechniki Krakowskiej poinformował nas, że nazwa "Nasza Politechnika" jest chroniona prawnie od 7 kwietnia 1997 r. Świadectwo zostało wydane 19 września 2000 r. przez Urząd Patentowy RP.
      W najbliższym czasie rozpowszechniane będą firmowe oprawy z charakterystycznym grzbietem "Naszej Politechniki". Proponujemy umieszczanie w nich posiadanych egzemplarzy archiwalnych i bieżących, co ułatwi ich dostępność większej liczbie zainteresowanych.

Kolegium Redakcyjne

Kolegium Redakcyjne serdecznie dziękuje Panu mgr. inż. Andrzejowi
Dudzie z  Zakładu Techniczno-Budowlanego POLBAU Sp. z o.o. za sponsorowanie wydania niniejszego zeszytu.