SPIS TREŚCIPOLITECHNIKA KRAKOWSKA CZY YALE UNIVERSITY?
Zdzisław Chabowski


MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ


KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH


PRACE RADY GŁÓWNEJ


PRACE SENATU PK

Honorowy Profesor Politechniki Krakowskiej
Janusz Krawczyk


PRACOWNICY PK

Nominacje profesorskie

Doktorzy habilitowani


STUDENCI PK

VIII edycja konkursu na projekt kapliczki i krzyż przydrożny
Hubert Mełges

Dar serca
Piotr Spadło


NASZA POLITECHNIKA

Ściąganie - grzech ciężki czy oznaka zaradności życiowej?
Stanisław Węglarczyk

Architektura Krajobrazu. Nowy kierunek studiów na Politechnice Krakowskiej
Aleksander Böhm

Raz jeszcze o "Nowej Hali Sportowej" Politechniki Krakowskiej
Władysław Muszyński

Pierwsze dyplomy na Międzyuczelnianym Studium Podyplomowym Terenów Zielonych i Sztuki Ogrodowej Politechniki Krakowskiej i Akademii Rolniczej
Janusz Bogdanowski

Informatyka - dzień dzisiejszy i przewidywalne jutro (cz. I)
Zbigniew Polański


WAŻNE WYDARZENIA W PK


UCZELNIA NASZYM DOMEM

Tobolsk dziękuje Politechnice Krakowskiej
Władysław Masiarz

Akademickie nowiny z afrykańskiej sawanny i buszu ... (cz. I)
Zbigniew Sikora

Klub Wychowanków Politechniki Krakowskiej
Krzysztof Boligłowa, Małgorzata Nowak

Galeria "Gil"
Jan Kurek

Galeria Sztuki "Kanonicza 1"
Danuta Zajda


Drodzy Czytelnicy


STOPKA REDAKCYJNA