SPIS TREŚCI


DODATEK SPECJALNYPOWÓDŹ - LEKCJA Z PRZESZŁOŚCI OSTRZEŻENIEM DLA PRZYSZŁOŚCI
Elżbieta Nachlik


MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ


KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH


KONFERENCJE REKTORÓW POLSKICH UCZELNI TECHNICZNYCH


PRACE SENATU PK

Doktorat honoris causa profesora Mihály Zádora
Andrzej Kadłuczka

Profesor James C. I. Dooge - doktor honoris causa Politechniki Krakowskiej
Tomasz Maczyga, Elżbieta Nachlik


PRACOWNICY PK

Jubileusz 45-lecia pracy naukowej profesora Artura Wieczystego
Stanisław M. Rybicki, Robert Wierzbicki

Wyróżnienie profesora Michała Życzkowskiego
Józef Nizioł

Doktorzy habilitowani


STUDENCI PK

50 lat Zrzeszenia Studentów Polskich - część II
Kinga Ochałek, Paweł Starck, Jacek Pacut

Studenci Wydziału Architektury dla miasta Bochni

VIII Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków'2000

Architektura Betonowa 2000
Maria Misiągiewicz


NASZA POLITECHNIKA

Konferencja Konserwatorska "Kraków'2000"
Andrzej Kadłuczka

10 lat współpracy IMiPKM PK z CERN w Genewie
Andrzej P. Zieliński

10 lat Programu TEMPUS
Marcin Chrzanowski

95. rocznica powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego
Stanisław Wiśniewski

Co pomaga w karierze?
Anna Grzesik

Wyjazdowa sesja Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków ....
Ewa Janina Sadowska

Nowe wydawnictwa


WAŻNE WYDARZENIA W PK


UCZELNIA NASZYM DOMEM

Galeria "Gil"
Jan Kurek

Galeria Sztuki "Kanonicza 1"
Danuta Zajda


Drodzy Czytelnicy


STOPKA REDAKCYJNA