Drodzy Czytelnicy,

    Koniec wieku i tysiąclecia obfituje również w liczne rocznice. 120 lat liczy sobie Czasopismo Techniczne wydawane przez związane z PK Krakowskie Towarzystwo Techniczne, 95 lat ma Związek Nauczycielstwa Polskiego, 55 lat nasza Politechnika Krakowska, 50 lat Duszpasterstwo Akademickie PK u św. Floriana i 50 lat Zrzeszenie Studentów Polskich, a 20 lat Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Piszemy o tym w tym zeszycie i będziemy pisali w następnych. Serdecznie zapraszamy Czytelników do współpracy.

Kolegium Redakcyjne

 

    Kolegium Redakcyjne serdecznie dziękuje absolwentom Politechniki Krakowskiej: Panu mgr inż. Jackowi Michalskiemu i jego synowi - Panu mgr inż. Piotrowi Michalskiemu, właścicielom grupy kapitałowej BUMA, za sponsorowanie wydania niniejszego zeszytu.