SPIS TREŚCIPRZEMÓWIENIE INAUGURACYJNE 2000/2001
Kazimierz Flaga


PRACE SENATU PK

Inauguracja


KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH


PRACOWNICY PK

Nominacje profesorskie

Kierownicy jednostek działalności podstawowej
Elżbieta Chludek

50 lat pracy naukowej Profesora Andrzeja Samka
Jan Duda


STUDENCI PK

Wystąpienia przedstawicieli studentów PK w czasie inauguracji

50 lat Zrzeszenia Studentów Polskich - część I
Kinga Ochałek, Paweł Starck

Obóz naukowy SKN Budownictwa WA PK - Bukowina 2000
Jan Kurek


NASZA POLITECHNIKA

20 lat "Solidarności" - część I
Marek Bielczyk i inni

Bibliotekarze w krainie kangurów
Lidia Derfert-Wolf, Marek M. Górski

O początkach nowej hali sportowej Politechniki Krakowskiej
Roman Ciesielski


WAŻNE WYDARZENIA W PK


UCZELNIA NASZYM DOMEM

Wystąpienie prof. Mariana Szczerka w czasie inauguracji

100 laureatów "Złotej Księgi"
Tomasz Kowalski, Andrzej Martynuska

Galeria "Gil"
Jan Kurek

Galeria Sztuki "Kanonicza 1"
Danuta Zajda


Drodzy Czytelnicy


STOPKA REDAKCYJNA