Drodzy Czytelnicy,

    Czas wakacji dał możliwość zregenerowania sił, a także był dla wielu z nas okazją do refleksji nad problemami uczelni, regionu i kraju.
Jesteśmy przekonani, że w nowym roku akademickim będziemy podejmować działania dla dalszego rozwoju w atmosferze zgody społecznej.
    Życzymy wszelkiej pomyślności.

Kolegium Redakcyjne

    Kolegium Redakcyjne serdecznie dziękuje Panu mgr inż. Tomaszowi Kowalskiemu - dyrektorowi przedsiębiorstwa CRACOVIA HOTEL ORBIS za sponsorowanie niniejszego zeszytu czasopisma.