SPIS TREŚCIŻYCZENIA


PRACE SENATU PK

Finanse Politechniki Krakowskiej w 1999 roku
Małgorzata Kurowska


PRACOWNICY PK

Nominacje profesorskie

Uroczystość Profesora Witolda Cęckiewicza
Jacek Gyurkovich

Pięćdziesięciolecie pracy Docenta Józefa Fiszera
Stefan Sarna


STUDENCI PK

Małopolskie Dni Internetu MDI 2000
Wojciech Ficek

XXIV Bieg Kościuszkowski
Dariusz Pyko

Dyplom roku 2000


NASZA POLITECHNIKA

Kraków - Florencja: wspólne dziedzictwo architektoniczne
Andrzej Kadłuczka

Rewizyta w Fachhochschule Münster
Kazimierz Flaga

Cyfrowa szkoła przetrwania (część II)
Zbigniew Polański

Królewski Kraków i kolonialna La Serena. Dni Nauki Polskiej w Chile
Zdzisław Jan Ryn

Uwagi o Międzyuczelnianym Podyplomowym Studium Terenów Zieleni
Janusz Bogdanowski, Piotr Patoczka

Nowe wydawnictwa


WAŻNE WYDARZENIA W PK


UCZELNIA NASZYM DOMEM

ASO Mercedes - Benz Jan Kosmowski
Jan Kosmowski

Konwent Seniorów Politechniki Krakowskiej
Władysław Muszyński

Być człowiekiem
Mieczysław Maliński

Galeria "Gil"
Jan Kurek

Galeria Sztuki "Kanonicza 1"
Danuta Zajda


Drodzy Czytelnicy


STOPKA REDAKCYJNA