SPIS TREŚCI


WSTĘP


TORUŃ - 7 CZERWCA 1999


WARSZAWA - 13 CZERWCA 1999


KRAKÓW - 15 CZERWCA 1999


KRAKÓW - 17 CZERWCA 1999


WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO


KRZYŻ MISYJNY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ


STOPKA REDAKCYJNA