SPIS TREŚCI 5(17)/99 


INAUGURACYJNE PRZEMÓWIENIE JM REKTORA PK

Inauguracja


PRACE SENATU PK


PRACOWNICY PK

Prezentacja władz rektorskich

Prezentacja władz dziekańskich

Profesor tytularny

75-lecie urodzin Profesora Adama Kleczkowskiego
Józef Knapczyk

Wyróżnienie Profesora Witolda Cęckiewicza


STUDENCI PK

Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studentów PK podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 1999/200
Marcin Migas

Tydzień kultury w Pecs. Nowy obraz SIEN
Wojciech Ficek

Pożyteczne z przyjemnym
Agnieszka Kosoń, Tomasz Kurek, Anna Mąkol, Jolanta Merchut

Wołyń '99. 11 Obóz letni SKN budownictwa ogólnego
Jan Kurek


NASZA POLITECHNIKA

Wędrówki po kresach
Eligiusz Brzeźniak, Piotr Lewik

Kilka uwag o dyskusji nad sztuką twórczej kontynuacji i rolą teorii w kreacji
Anna Franta, Anna Palej


WAŻNE WYDARZENIA W PK


UCZELNIA NASZYM DOMEM

Wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Wychowanków PK podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 1999/200
Krzysztof Boligłowa

Złota Księga
Bożena Firmowska

Galeria "Gil"
Jan Kurek

Galeria Sztuki "Kanonicza 1"
Danuta Zajda