SPIS TREŚCI 3(15)/99 


WYBORY REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
NA KADENCJĘ 1999 - 2002


PRACE SENATU PK

- Niech żyje Lerner nam!
Wojciech Kosiński

- Jaime Lerner

- Relacja z wykładu Jaime Lernera,
Aleksander Böhm

- Honorowy Profesor Politechniki Krakowskiej,
Józef Gawlik


STUDENCI PK

- Socrates,
Anna Pawlik, Jerzy Mikulik

- Sesja Studenckich Kół Naukowych,
Marian Paluch

- Inżynierskie Targi Pracy,
Jolanta Tyszkowska-Paździerko

- Kredyty studenckie,
Włodzimierz Leksa

- Ratusz krakowski,
Jacek Czubiński

- Kościuszko wielkim ... lekkoatletą był!,
Przemysław Bukowski

- II Ogólnopolski Turniej Basketu Mieszanego,
Przemysław Bukowski

- Czy Holendrzy mówią po polsku?,
Przemysław Bukowski

- XXXVII Rajd,
Włodzimierz Leksa

- Malowanie ściany,
Mariusz Wilarski


NASZA POLITECHNIKA

- Współpraca naukowa pomiędzy Politechniką Krakowską i Uniwersytetem Blaise Pascal w Clermont Ferrand we Francji,
Krzysztof Dyduch

- Prasy do wyrobów z proszków,
Ryszard Moszumański

- Polskie urządzenie do ekologicznej produkcji żeliwa sferoidalnego
Adam Tabor

- Jak korzystać- z katalogu komputerowego BG PK
Marek Nahotko, Małgorzata Nahotko

- Redakcja wydawnictw Politechniki Krakowskiej,
Ewa Małochleb

- Zakład Graficzny PK,
Michał Jastrzębski

- Kierunek "Architektura Krajobrazu",
Aleksander Böhm

- Międzyuczelniane Studium Podyplomowe Terenów Zieleni,
Robert Gaweł

- Politechnika dla fundacji,
Jarosław Heubner

- Projekt ustawy o zasadach realizacji programu powszechnego uwłaszczenia obywateli Rzeczpospolitej Polskiej,
Małgorzata Kurowska


WAŻNE WYDARZENIA W PK


UCZELNIA NASZYM DOMEM

- X Jubileuszowy Zjazd Koleżeński,
Mieczysław Dziadkowiec

- Politechnika narciarska w Zakopanem,
Przemysław Bukowski

- Galeria "Gil",
Jan Kurek

- Galeria Sztuki "Kanonicza 1",
Danuta Zajda