SPIS TREŚCI 6(12)/98


WYKŁAD PROF. DRA HAB. FELIKSA KIRYKA, REKTORA WSP W KRAKOWIE,
wygłoszony na uroczystym posiedzeniu Senatu z okazji rocznicy odzyskania niepodległości


KONFERENCJA REKTORÓW
Kazimierz Flaga


PRACE SENATU
Teresa Marszalik

Pierwszy honorowy profesor Politechniki Krakowskiej
Ryszard Kozłowski, Elżbieta Barowa


PRACOWNICY PK

Profesor tytularny -  prof. dr hab. inż. Maciej Siwczyński


STUDENCI PK

Seminarium Studenckich Kół Naukowych PK
Marzena Poparda-Majmurek

Studenckie Koło Naukowe Budownictwa WA PK
Anna Kurek

I Bieg Niepodległości
Dariusz Pyko

Mikołajki
Alicja Zalewska


NASZA POLITECHNIKA

Problemy związane z budową autostrad w Polsce
Marian Tracz

O potrzebie sformułowania misji uczelni (cz. II)
Marcin Chrzanowski

Brazylijskie impresje (ciąg dalszy)
Kazimierz Flaga


WAŻNE WYDARZENIA W PK


UCZELNIA NASZYM DOMEM

"Złota Księga" Wychowanków Politechniki Krakowskiej
Elżbieta Barowa

Galeria "Gil"
Jan Kurek


Galeria Sztuki "Kanonicza 1"
Danuta Zajda