SPIS TREŚCI 5(11)/98 


PRZEMÓWIENIE INAUGURACYJNE
JM Rektora Politechniki Krakowskiej, prof. zw. dr hab. inż. Kazimierza Flagi

Inauguracja
Elżbieta Barowa


PRACE SENATU PK
Teresa Marszalik


PRACE RADY GŁÓWNEJ
Józef Nizioł


PRACOWNICY PK

Profesor tytularny - prof. dr hab. inż. Lech Bukowski

Doktor habilitowany - dr hab. inż. Rafał Palej


STUDENCI PK

Rok pierwszy - problemy i trudności
Andrzej Samek


NASZA POLITECHNIKA

O potrzebie sformułowania misji uczelni (cz. I)
Marcin Chrzanowski

W kierunku architektury policentryzmu. Program Tempus 8045
Paweł Koperski

Studia zaoczne na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej
Jan Ogonowski

Studia zaoczne na Wydziale Mechanicznym
Stanisław Michałowski

Prace badawcze Politechniki Krakowskiej w Brazylii
Aleksander Böhm, Izabela Sykta, Agata Zachariasz

Brazylijskie impresje
Kazimierz Flaga


WAŻNE WYDARZENIA W PK


UCZELNIA NASZYM DOMEM

Galeria "Gil"
Jan Kurek


Galeria Sztuki "Kanonicza 1"
Danuta Zajda