SPIS TREŚCI 4(10)/98 


UDZIAŁ POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ W TWORZENIU "KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO"
Elżbieta Nachlik


MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Maturzyści u bram uczelni
Władysława Maria Francuz


PRACE SENATU PK
Teresa Marszalik


PRACOWNICY PK

50 lat pracy naukowej i dydaktycznej prof. zw. dra hab. inż. Stanisława Rudnika
Konrad Fiałkowski, Stanisław Pytel

Nominacje - prof. dr hab. inż. Zbigniew Żurek


STUDENCI PK

VII Wyprawa Mostowa "Francja '98"
Kazimierz Flaga

Ukraina '98. Prace przygotowawcze do praktyk studenckich oraz badań naukowych
Kazimierz Kuśnierz

"Skalni" i... obrona na góralską nutę
Ewa Zaczyk


NASZA POLITECHNIKA

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania przestrzennego terenów Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej i Szlak
Witold Cęckiewicz

Koncepcja zagospodarowania terenów Politechniki Krakowskiej w Czyżynach
Aleksander Böhm

Powstanie i działalność Instytutu Automatyki Politechniki Krakowskiej
Władysław Hejmo

5 lat współpracy z Brunel University
Sławomir Kordowiak


WAŻNE WYDARZENIA W PK


UCZELNIA NASZYM DOMEM

Nasze pielgrzymowanie
Elżbieta Chrzanowska, Małgorzata Kurowska, Marian Paluch, Jacek Przędzik

Galeria Sztuki "Kanonicza 1"
Danuta Zajda