SPIS TREŚCI 1(7)/98


TELEWIZJA NARODOWA
Wiktor Zin


PRACE SENATU PK
Teresa Marszalik


RADA GŁÓWNA

Wybrane informacje o pracach Rady Głównej
Józef Nizioł


KONFERENCJA REKTORÓW

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
Kazimierz Flaga


PRACOWNICY PK

Kierownicy jednostek międzywydziałowych prowadzących działalność dydaktyczną

Kierownicy jednostek międzywydziałowych prowadzących działalność dydaktyczną i naukową

Nowi profesorowie zwyczajni

Nadanie doktoratu honoris causa profesorowi Wiktorowi Zinowi
Elżbieta Barowa

Profesor Zin - szkic do laurki
Krystyna Styrna-Bartkowicz


STUDENCI PK

W poszukiwaniu tożsamości miejsca
Anna Bojęś-Białasik

Kapliczki wiejskie
Hubert Mełges

Niech żyje bal ...
Przemysław Bukowski


NASZA POLITECHNIKA

W drodze do humanizacji studiów technicznych w Politechnice Krakowskiej
Władysław Masiarz

Inżynier - pedagogiem
Władysława Maria Francuz

Spotkanie rektorów
Andrzej Barański, Małgorzata Środulska-Krawczyk

Decentralizacja zarządzania i finansowania w PK. Czym jest, na czym polega?
Małgorzata Kurowska


WAŻNE WYDARZENIA W PK


UCZELNIA NASZYM DOMEM

Wojewoda krakowski
Elżbieta Barowa

Olimpijczycy z Politechniki Krakowskiej
Zbigniew Porada